Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Overplaatsing/Restauratie Rogier-orgel  (1857)