Etten, Dorpskerk
Restauratie Naber-orgel (1843) en reconstructie orgelkas